Top 4 Sự Thật Thú Vị Ít Người Biết Về Âm Dương Trong Thuật Phong Thủy

98

Âm dương trong thuật phong thủy vốn chỉ hướng mặt trời chiếu. Hướng mặt trời là dương, đằng lưng là âm, về sau dùng để thuyết minh nguồn gốc của vạn vật, thuyết minh tình hình đối lập và tương hỗ tiêu giảm lớn mạnh của vạn vật.

1. Âm dương trong thuật phong thủy giải thích trời đất

Thuật phong thủy lấy âm dương để giải thích trời đất.

Sách “Quản thị địa lý chỉ mỏng”, quyển 8, “Âm dương thích vi nói : “Hỗn độn chia mở, non sông dài rộng. Nung kết âm dương, hàng bạc vũ trụ.

Xương cứng đá thành, nguồn mạch đả thấu. Hình thể đã xong, khí hậu đã thông. Có trong có đục, có kỳ có ngẫu (đôi).

Tính tích ánh sáng, bày lộ tinh tú. Để nghiệt (tà ác) chết chóc, để dựng phúc thọ”.

Lại nói : “Phương Đông Nam là dương. Dương, tinh giáng xuống thấp. Phương Tây Bắc là âm. Âm, tỉnh bổng lên trên”.

Do đổ thuyết minh là khí âm dương không được để tổn thương : Khí âm dương ra do thiên tạo, không sức người có thể làm thành.

Một có tăng tốn chẳng những vô ích mà còn làm thương tổn. Da dẻ bị cắt cứa, bé thì tai mũi bị thương, lớn thì thương tổn đến đơn nguyên tất là vô dụng”.

Theo quan điểm này, thầy phong thủy rất kỵ đào núi mở mương, cho rằng sẽ làm thương tổn đến khí âm dương.

>>> Xem ngay: Giải mã mối quan hệ giữa vật liệu và ngũ hành trong thuật phong thủy

2. Âm dương trong thuật phong thủy phát sinh con người

Thầy phong thủy còn cho rằng, con người là do ám dương nhị khí phát sinh ra.

Vì thế con người phải tùy theo âm dương, khổng được phản bội lại âm dương, thuận theo thì hưng thịnh, nghịch lại thì tiêu vong.

Tục ngữ nói:”Cửa lớn mở vào Nam con cháu chẳng rét, cổng mở về phía Bắc con cháu chịu tội”.

Nam là dương, bắc là âm. Nhà ở mở về Nam là dương, là lành; nhà ở ngoảnh lên Bắc, là âm, là dữ.

3. Tướng đất và âm dương trong thuật phong thủy

Điểm huyệt tướng đất cũng không rời được âm dương.

Trưởng giả Không Thạch trong sách “Ngũ tinh tróc mạch chính biến minh đồ” đã chỉ rỏ : “Thái cực định xong, thứ hai là chia ra âm dương.

Những nơi lõm hãm là âm huyệt, những nơi lồi nổi là dương huyệt. Dựa thân làm huyệt là âm long, hợp dương huyệt.

Ngoài ra nổi tinh phong (sao núi) làm huyệt là dương long, hợp âm huyệt. Làm ngược lại thể là gặp dữ ngay”.

4. Âm dương trong thuật phong thủy giao cảm là lành

Phong thủy cho âm dương giao cảm là lành. Tạ Hòa Khanh trong “Thần bảo kinh” nói : “Dương làm tất phải mượn một hơi âm khí, âm làm tất phải mượn một hơi dương khí.

Đó là cái nghĩa âm tới dương làm, dương tới âm làm. Nếu dương tới dương nhận thì thấy phúc chậm chạp, nếu âm tới âm nhận thì họa càng thêm gấp gáp”.

Đây đã đem họa phúc của con người gắn vào với quan hệ âm dương.

Chẳng những như thế, âm dương còn có thể làm từ nghĩa gốc cho các từ thuật ngữ như thuận nghịch (xuôi ngược) là một tên gọi khác của âm dương.

Khi xem địa hình “trong nghịch có lấy thuận, nhân mạch nghịch chuyển mà tìm. Trong thuận lấy nghịch, nhân mạch thuận chảy mà ra.

Tam đương (3 dương) từ đất nổi thành nghịch, tam âm từ trời hạ thành thuận. Âm mạch là nghịch, dương mạch là thuận.

Học thuyết âm dương vốn có sắc thái của phép biện chứng đơn giản, đây là phương thức tư duy tương đối chính xác về nhận thức thế giới cùa các nhà triết học xưa. Nhưng âm dương trong thuật phong thủy lại được gán vào việc lành dữ của con người, tất nhiên sẽ bị sa lầy vào vũng bùn ngụy biện.

Bình luận

Bình luận

Đánh Giá
Chia sẻ