Khám Phá Ảnh Hưởng Huyền Không Học Trong Phong Thủy

19

Hôm nay, cổng thông tin của chúng tôi xin giới thiệu đến bạn ảnh hưởng huyền không học trong phong thủy. Cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé!

1. Ảnh Hưởng huyền không học- Động Và Tĩnh

Ðộng và tĩnh là 2 trường hợp đối nghịch với nhau.

Nơi động là nơi có nhiều sinh hoạt, máy móc hoạt động như TV, hòn non bộ có nước chảy… Ðộng có nhi ều cao độ như phòng ngũ có người nằm ngũ mổi đêm còn nhà xe thì thỉnh thoãng mới có người tới trong khi nhà kho thì lại còn tĩnh hơn nửa.

Nơi cần động hay tĩnh tùy thuộc theo ãnh hưởng của các sao trên mổi cung trong nhà. Nơi có ãnh hưởng tốt thì nên động để giúp tăng thêm năng lực cho hoạt động tốt, ngược lại nơi có ãnh hưởng xấu thì nên tĩnh để tránh giúp năng lực cho cái xấu hoành hành mạnh hơn. Các nơi xấu này ãnh hưởng rất nhiều bởi các khí Suy, Thoái và Tử và sự xung khắc giửa cung và sao dựa theo Ngũ-hành.

Cách hóa giải thường dùng là ứng dụng Thủy-pháp và các phép Ngũ-hành.

Rất nhiều trường hợp xấ u có thể hóa giải được để biến thành tốt nên quyết định làm một nơi trong nhà động hay tĩnh là tùy thuộc vào kết quả tốt xấu sau khi đã dùng hết các phép hóa giải rồi.

2. Ảnh hưởng huyền không học- Tọa và Hướng

Theo Phong-thủy phái Loan-đầu thì sau lưng nhà có núi thì tốt cho chuyện trong nhà, trước mặt nhà có nước (thủy) thì tốt cho chuyệ n bên ngoài đưa tới. Nói cách khác thì tọa có sơn thì tốt cho người trong nhà mà hướng có thủy thì tốt cho tiền tài vô nhà.

Phái Huyền-Không cũng dùng 2 hình tượng này với ý nghĩa là sơn thần ở tọa, thủy thần ở hướng.Tọa và hướng ở đây có nghỉa là tọa và hướng của nhà hay mộ phần.

==> Vấn đề phong thủy trong cách bố trí nhà ở không phải là điều đơn giản, bạn đang băn khoăn về vấn đề này nên tham khảo cách bố trí phong thủy của nhiều mẫu thiết kế biệt thự cổ điển cực kỳ đẹp và hợp lý!

3. Ảnh hưởng huyền không học-Đáo sơn đáo hướng

Ðáo sơn là vượng tinh của tọa (sơn thần) ở tại cung của tọa. Thí dụ vận 7, nhà tọa Tân hướng Ất, tính theo khoa Huyền-Không-học, thì cung có sơn Tân là cung Tây (Ðoài) là cung của tọa nhà. Cung này có sao Th ất-xích bày bố ở Tọa. Vì sao Thất-xích là sao số 7 nên là vượng tinh (sao vượng) trong vận nhà được cất. Rất tốt cho người trong nhà trong vận 7.

Ðáo hướng là vượng tinh c ủa hướng ở tại cung của hướng nhà. Dùng thí dụ vừa rồi thì cung có sơ n Ất là cung Ðông (Chấn) là cung của hướng nhà. Cung này có sao Thất-xích bày bố ở Hướng. Rất tốt cho tiền tài vào nhà.

Như vậy nhà có cả 2 điều trên gọi là nhà Ðáo sơn đáo hướng là nhà rất thịnh vượng vừa cho người trong nhà v ừa cho tiền tài, sả n nghiệp. Nhà loại này còn được gọi là nhà nằm trong Châu Bảo Tuyến. Sau đây là Châu Bảo tuyến trong các vận:

 1. Vận 1: không có châu bảo tuyến.
 2. Vận 2: có 6 Châu bảo tuyến là:
 • Tọa Tốn hướng Càn. Hướng nhà ở 312 đến 318 độ. o Tọa Càn hướng Tốn. Hướng nhà ở 132 đến 138 độ.
  • Tọa Tỵ hướng Hợi. Hướng nhà ở 327 đến 333 độ.
  • Tọa Hợi hướng Tỵ. Hướng nhà ở 147 đến 153 độ.
  • Tọa Mùi hướng Sửu. Hướng nhà ở 27 đến 33 độ.
  • Tọa Sửu hướng Mùi. Hướng nhà ở 207 đến 213 độ.
 1. Vận 3: có 6 Châu bảo tuyến là:
  • Tọa Mảo hướng Dậu. Hướng nhà ở 237 đến 243 độ.
  • Tọa Dậu hướng Mảo. Hướng nhà ở 87 đến 93 độ.
  • Tọa Ất hướng Tân. Hướng nhà ở 282 đến 288 độ.
  • Tọa Tân hướng Ất. Hướng nhà ở 102 đến 108 độ.
  • Tọa Thìn hướng Tuất. Hướng nhà ở 297 đến 303 độ.
  • Tọa Tuất hướng Thìn. Hướng nhà ở 117 đến 123 độ.
 1. Vận 4: có 6 Châu bảo tuyến là:
  • Tọa Giáp hướng Canh. Hướng nhà ở 252 đến 258 độ.
  • Tọa Canh hướng Giáp. Hướng nhà ở 72 đến 78 độ.
  • Tọa Khôn hướng Cấn. Hướng nhà ở 42 đến 48 độ.
  • Tọa Cấn hướng Khôn. Hướng nhà ở 222 đến 228 độ.
  • Tọa Thân hướng Dần. Hướng nhà ở 57 đến 63 độ.
  • Tọa Dần hướng Thân. Hướng nhà ở 237 đến 243 độ.
 1. Vận 5: có 12 Châu bảo tuyến là:
  • Tọa Mảo hướng Dậu. Hướng nhà ở 237 đến 243 độ.
  • Tọa Dậu hướng Mảo. Hướng nhà ở 87 đến 93 độ.
  • Tọa Ất hướng Tân. Hướng nhà ở 282 đến 288 độ.
  • Tọa Tân hướng Ất. Hướng nhà ở 102 đến 108 độ.
  • Tọa Thìn hướng Tuất. Hướng nhà ở 297 đến 303 độ.
  • Tọa Tuất hướng Thìn. Hướng nhà ở 117 đến 123 độ.
  • Tọa Ngọ hướng Tý. Hướng nhà ở 357 đến 3 độ.
  • Tọa Tý hướng Ngọ. Hướng nhà ở 177 đến 183 độ.
  • Tọa Ðinh hướng Quý. Hướng nhà ở 12 đến 18 độ.
  • Tọa Quý hướng Ðinh. Hướng nhà ở 192 đến 198 độ.
  • Tọa Mùi hướng Sửu. Hướng nhà ở 27 đến 33 độ.
  • Tọa Sửu hướng Mùi. Hướng nhà ở 207 đến 213 độ.
 1. Vận 6: có 6 Châu bảo tuyến là:
  • Tọa Giáp hướng Canh. Hướng nhà ở 252 đến 258 độ.
  • Tọa Canh hướng Giáp. Hướng nhà ở 72 đến 78 độ
  • Tọa Khôn hướng Cấn. Hướng nhà ở 42 đến 48 độ.
  • Tọa Cấn hướng Khôn. Hướng nhà ở 222 đến 228 độ.
  • Tọa Thân hướng Dần. Hướng nhà ở 57 đến 63 độ.
  • Tọa Dần hướng Thân. Hướng nhà ở 237 đến 243 độ.
 • Vận 7: có 6 Châu bảo tuyến là:
  • Tọa Mảo hướng Dậu. Hướng nhà ở 237 đến 243 độ.
  • Tọa Dậu hướng Mảo. Hướng nhà ở 87 đến 93 độ.
  • Tọa Ất hướng Tân. Hướng nhà ở 282 đến 288 độ.
  • Tọa Tân hướng Ất. Hướng nhà ở 102 đến 108 độ.
  • Tọa Thìn hướng Tuất. Hướng nhà ở 297 đến 303 độ.
  • Tọa Tuất hướng Thìn. Hướng nhà ở 117 đến 123 độ.
 • Vận 8: có 6 Châu bảo tuyến là:
  • Tọa Tốn hướng Càn. Hướng nhà ở 312 đến 318 độ.
  • Tọa Càn hướng Tốn. Hướng nhà ở 132 đến 138 độ.
  • Tọa Tỵ hướng Hợi. Hướng nhà ở 327 đến 333 độ.
  • Tọa Hợi hướng Tỵ. Hướng nhà ở 147 đến 153 độ.
  • Tọa Mùi hướng Sửu. Hướng nhà ở 27 đến 33 độ.
  • Tọa Sửu hướng Mùi. Hướng nhà ở 207 đến 213 độ.
 • Vận 9: không có Châu bảo tuyến

Ðiều cần chú ý là đáo sơn đáo hướng theo Châu-bảo tuyến chỉ tốt trong thời gian sinh sống nằ m trong vận của nhà mà thôi vì khi đến vậ n kế tiếp thì sao đương vận (vượng khí) của vận trước đã trở thành sao thoái khí t ức là xấu, năng lực suy giãm nên các cung tọa và hướng của nhà trở thành xấu. Ðến vận sau nửa thì các cung này lại còn x ấu hơn nửa… Do đó đáo sơn đáo hướng chỉ tốt trong vận của nhà mà thôi tức là chỉ tốt nhiều nhứt là 20 năm.

Vì sao ở cung Sinh khí là Sinh tinh là sao vượng tinh +1 và sao ở cung là Tiến khí là tiến tinh là vượ ng tinh +2 nên nếu các sao ở Tọa của cung tọa và ở Hướng của cung Hướng là Sinh hay Tiến tinh thì nhà này tuy sẻ không tốt bằng nằm trong vận có được vương sơn vượng hướng nhưng sẻ t ốt liên tiếp trong 2 hay 3 vận. Thí dụ như nhà ở vận 7 tọa Canh hướng Giáp kiêm Dậu Mả o 5 độ, có Cửu t ử ở Tọ a của cung tọa và cũng có Bát-bạch ở Hướng c ủa cung hướng nhà. Cửu-tử là tiến tinh trong vận 7, Sinh tinh trong v ận 8 và sẻ là vượng tinh trong vận 9. Bát-bạch là sinh tinh trong vận 7 và sẻ là vượng tinh trong vận 8.

Trên đây là một số thông tin từ chúng tôi về ảnh hưởng huyền không học trong phong thủy. Hy vọng những gợi ý trên sẽ phần nào giúp ích được cho bạn.

Bình luận

Bình luận

Khám Phá Ảnh Hưởng Huyền Không Học Trong Phong Thủy
5 (100%) 1 vote
Chia sẻ