Những Điều Quan Trọng Về Cát Hung Của Lục Thân Lục Thần Trong Quẻ

146

Mỗi quẻ có 6 hào, hào huynh đệ mang hành của quẻ. Các hào phụ mẫu, tử tôn, thê tài đều vượng tướng là nhà sẽ giàu có, nếu lại gặp thiên hỷ, thanh long là nhà vừa phú lại vừa quý. Dưới đây là bài viết nói về cát hung của lục thân lục thần trong quẻ.

1. Cát hung của lục thân

Phụ mẫu gặp tuần không thì sau sẽ bán nhà. Hào Phụ mẫu nên tĩnh, động thì khó kế nghiệp của ông cha. Hào Phụ mẫu bị hào thê tài động khắc là nhà không yên ổn. Quẻ có hào tử tôn mà không có hào phụ mẫu thì nhà sẽ cô đớn. Phụ mẫu vượng gặp thiên hỷ Thanh long là phú quý an khang.

Trong quẻ có hai hào huynh đệ cùng cung là nhà chỉ có anh em ruột. Hào huynh đệ nằm giữa hai hào thế và hào ứng là trong nhà có anh em cùng mẹ khác cha. Huynh đệ khắc thế là nhà xấu, động thì vợ chồng mất đoàn kết.

a. Hào quan quỷ

– Hào quan quỷ sinh vượng lại được hào động sinh trợ mà không bị hào khắc khống chế là âm thịnh là nhà đại suy.

– Quẻ có quan quỷ mà không có thê tài thì tai họa liên miên, có thê tài mà không có quan quỷ thì bị hao tán. Quan quỷ phát động lâm bạch hổ thì nhà hay gặp nạn, nên cần có hào tử tôn kiềm chế thì quan quỷ động cũng không có hại.

Hào quan quỷ có quý nhân, phúc lộc và có thái tuế sinh thê là nhà ở trên có người thi đỗ cao. Quan quỷ nhập mộ, hào thân bị khắc là nhà không tốt. Cả ngày, giờ, tháng năm gặp hào quan quỷ gọi là bốn quỷ, lại lâm hào thân là chủ về tai họa. Quan quỷ động mà không bị kiềm chê (tức là trong quẻ không có hào tử tôn) thì sẽ gặp việc kiện tụng.

Hào quan quỷ vượng lâm thanh long, lầm trạch (tức là ỏ hào hai) là nhà đại cát. Hào quan ở trong cung khôn và cung cấn thì nhà hay gặp tai họa. Trong quẻ có hào quan quỷ mà không có hào thê tài thì ngưòi trong nhà nhiều bệnh.

>>> Nếu bạn đang quan tâm về két sắt thì hãy xem ngay góc tư vấn tại két sắt toàn cầu để hiểu rõ hơn về két sắt.

b. Hào thê tài

Hào thê tài và hào tử tôn ở quẻ thượng là tài phúc trọn vẹn của cải hưng vượng. Hào thê tài trí thế hoặc là hào ứng mà gặp ngày tháng khởi công xung hào thế, hào ứng, hào động là vợ sẽ chủ động ly hôn,

Hào thê tài nên tĩnh không nên động, động thì hao tổn tài sản và vợ hay có bệnh. Hào tài không bị xung, khắc, hình phạt, trong quẻ lại có hào tử tôn thì nhà giàu có, vinh hoa. Hào thê tài sinh vượng lại được sinh phù thì nhà giàu có và có thế lực. Hào tài nhập mộ thin lại phát động thì nhà giàu lâu bền.

c. Hào tử tôn

Trong quẻ có hào tử tôn mà hào thê tài động để khắc phụ mẫu sẽ làm hại cha mẹ. Nếu hào phụ mẫu đương thì hại cha, hào phụ mẫu âm thì hại mẹ. Nhưng nếu hào phụ mẫu ỏ hào năm thì không bị khắc.

– Hào tử tôn là hào phúc, quẻ không có hào tử tôn là của không có nguồn. Quan quỷ không bị khắc chê thì nhà nhiều việc rắc rối. Hào tử tôn gặp trường sinh (trong quẻ có các hào thân, tý, thìn mà tử tôn ỏ thân, trong quẻ có các hào tỵ, dậu, sửu mà tử tôn ở tỵ, trong quẻ có hợi, mão, mùi mà tử tôn ở hợi, trong quẻ có các hào dần ngọ tuất mà tử tôn ở dần. Đó là tử tôn gặp trường sinh) lại sinh hào thế, hào thân là gia (tình có nề nếp bền vững.

Hào tử tôn gặp tuần không thì nhà hoặc không có đòi sau, hoặc sinh con muộn hoặc đòi sau không hưng vượng. Hào tử tôn làm nhật thin động để khắc quan quỷ thì mất quan chức hoặc khõng có quan chức. Thê tài hóa tử tôn thì không lợi cho thăng quan tiến chức.

Hào tử tôn ở hào năm lại tương hợp với hào phụ mẫu là nhà con nôi được nghiệp cha. Nếu hào tử tôn hình khắc hào phụ mẫu thì con cái bất hiếu không nối dõi được nghiệp ông cha.

2. Cát hung của lục thần trong quẻ Lục thần

Thanh long thuộc mộc, chu tước thuộc hỏa, câu trần thuộc đương thổ, phi xà thuộc âm thổ, bạch hổ thuộc kìm, huyền vũ thuộc thủy.

a. Thanh long

Thiên ất quý nhân phối vối quan quỷ lâm nhật, nguyệt kiến, lâm hào trạch (hào hai) lâm hào thế thì gia đình có quan chức.

Thanh long lâm thê tài thủy hoặc mộc thì giàu có, vợ hiền.

Thanh long lâm hào trạch (hào hai) là nhà đại cát.

Thanh long lâm nguyệt kiến, thanh long phát động là nhà có tin mừng liên tiếp, thăng quan tiến chức, hôn nhân, sinh đẻ thuận lợi.

Thanh long lâm tử tôn là tốt về mặt nhân đinh.

Thanh long ở quẻ hạ, không có hào thê tài là trước giàu, sau nghèo, ở quẻ thượng không có hào thê tài là trước nghèo sau giàu.

b. Chu tước

– Chu tước gặp tuần không, tử, tuyệt là nhà có tai họa về quan sự.

Chu tước ở quẻ nội mà động thì có thị phi, ở quẻ ngoại động lâm quý nhân là có mừng về văn thư.

c. Câu trần

Câu trần làm thê tài thi xấu cho nữ trong gia đình.

Câu trần lâm nguyệt kiến gặp quan quỷ ở quẻ ngoại thì mưu làm việc gì cũng trì trệ, lâm thê tài động khắc thế là có tiền tài.

Câu trần làm thê tài được nhật kiến mộc long là nhà nhiều vườn ruộng, tiền tài đại phát.

Câu trần lâm nhật kiến ở vượng địa là tăng điền nghiệp.

d. Phi xà

Phi xà lâm thế hoặc khắc thế, động là chủ các việc quái dị mộng mị.

e. Bạch hổ

Bạch hổ lâm tử tôn là nhà khó an toàn.

Bạch hổ xung, khắc Thanh long là hại cho chồng.

Bạch hổ lâm quan quỷ phát động thi tai họa cho người nhà.

f. Huyền vũ

Huyền vũ sinh vượng thì nhà làm ăn dễ dàng, hiu tù thì hay thất thoát.

Trên đây là cát hung  của lục thân lục thần trong quẻ mà bạn có thể tham khảo. Hy vọng có thể giúp bạn và gia đình tránh được những tai ương mang về những vận may. Chúc gia đình bạn bình an và mạnh khỏe.

Bình luận

Bình luận

Đánh Giá
Chia sẻ