Côn luân và sơn thủy nghe có vẻ xa lạ nhưng thực chất lại là những nội dung được đề cập trong phong thủy. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu được chúng là gì. Do đó, tintucnhadep.net cung cấp những nội dung liên quan tới chúng dưới đây, hãy tìm hiểu ngay nhé! 

1. Côn Luân – Côn Luân Và Sơn Thủy

1.1. Côn luân là gì?

Côn Luân nguy nga, sừng sững ở Tây Bắc Trung Quốc

Phía Tây nối lên cao nguyên Pamir, phía Đông kéo dài đến tận trong địa giới (tỉnh) Thanh Hải, giáp với Saitama, Thalimu và Bắc cao nguyên Tây Tạng, dài khoảng 2500 km cao hơn mặt biển trên 5 ngàn mét.

côn luân và sơn thủy
Côn Luân nguy nga, sừng sững

Ngọn cao thì có núi Công Cách Nhĩ, trên núi có mỏm cao và khe băng được gọi là xương sống của châu Á.

1.2. Vị trí của côn luân – Côn luân và sơn thủy

Núi côn luân ở đâu? Người xưa nói không rõ ràng.

Sách “Vũ bản kỷ” nói Côn Luân ở giữa trời đất. “Vũ Công” trong có ghi Côn Luân, chú thích Gia Các Trì đã thấy. Trịnh Khang Thành nói là núi; Má Dung nói là ở Khương Tây; Khổng An Quốc lại bảo là nước.

côn luân và sơn thủy
Vị trí của côn luân

Sách “Hoài Nam tử” cho rằng Côn Luân có hình ba cấp : “Đồi Côn Luân, hoặc lên cấp nữa, là núi gió mát, leo lên mà chết; hoặc lên cấp nữa là vườn treo, lên được là linh (thiềng), có thể sai mưa gió; hoặc lên cấp nữa là lên tới trời, leo lên được là thần, là nơi ở của Thái đế” (tức Ngọc Hoàng thượng đế – ND chú).

1.3. Côn luân trong phong thủy

Phong thủy cho Côn Luân là nguồn của long mạch, là đầu của đất,núi non lớn khắp thiên hạ đều từ Côn Luân kéo dài ra và chi mạch.

Dương Quân Tùng đời Đường trong “Long kinh” nói: “Núi Côn Luân là xương của trời đất, là vật lớn ở giữa trấn giữ tâm của trời như xương sống người với đỉnh sọ, sinh ra bốn chi long nổi bật lên.

côn luân và sơn thủy
Côn luân trong phong thủy

Bốn chi chia ra 4 thế giới Nam Bắc Tây Đông làm 4 mạch:

Tây Bắc Không Động cả vạn đường Đông vào Tam Hàn hãm ở chỗ “điểu minh” (cõi u minh – người chết ở – xa xăm – ND chú), chỉ có Nam long vào Trung Quốc chia tông dựng tổ đặc biệt lạ”.

Lưu Cơ trong “Kham dư mạn hứng” nói : “(Núi) côn Luân thế tế cao hùng vĩ, ba thành long lớn Nam, Bắc, Trung, chia các 9 châu nhiều thái độ, tinh thế đẹp xấu sản (sinh) vô cùng”.

2. Sơn Thủy – Côn Luân Và Sơn Thủy

2.1. Quan hệ giữa sơn và thủy

Quan hệ giữa sơn với thủy (núi và nước) được sách “Quản thị địa lý chỉ mông” nói như sau : “Thủy theo sơn mà đi, sơn giới thủy mà dừng. Giới (hạn) chia khu vực, đừng để vượt qua, tụ khí mà tăng thêm.

Thủy không sơn thì khí tán mà không dựa được, sơn không thủy thì khí hàn mà không (quản) lý được. Sơn như quân, thủy như thành, là đất đóng quân, không thành thì chẳng có trại quân.

Sơn như nhà, thủy như tường vách, nhà cao cửa rộng không tường thì chẳng có phòng ốc. Sơn như vua, thủy như bề tôi, vua tôi dung hòa, phong hóa thuần phác.

Sơn như chủ, thủy như khách, chủ khách ung dung, tình cảm càng thần. Sơn là khí thực, thủy là khí hư.

Đất càng cao khí càng hậu. Thủy càng sâu, khí càng lớn. Đất mỏng thì khí ít, nước cạn thì khí yếu.

Tự thủy không thể tự sâu nông, khí gấp mà không ngưng (đọng) được, thực sơn đổ được vậy.

Sơn không thể tự mở mang nổi, khiến “đường (nhà) khí” không được mà không nuốt được, chính thủy bổ sung cho việc đó”.

Như thế là sơn, thủy phải dựa dẫm nhau mà tồn tại không thể chỉ nhắc đến sơn mà không nói đến thủy, mà cũng không thể chỉ nói đến thủy mà không nhắc đến sơn.

Sơn thuộc nội khí như gò đống, như nhà, như vua, như chủ. Thủy thuộc ngoại khí, như thành, như tường, như bề tôi, như khách.

Nội ngoại hợp thành một chỉnh thể không thể chia cắt. Vì vậy mà bất kỳ nhà phong thủy nào khi xem tướng đất cũng đều phải xem sơn xem thủy người đời mới gọi là nhà “sơn thủy”.

2.2. Sơn thủy như thế nào là tốt – Côn luân và sơn thủy

Nghe nói sơn quý ở bát ngát, thủy quý ở chỗ quanh co.

côn luân và sơn thủy
Sơn thủy như thế nào là tốt

Quanh co thì sơn và thủy được khí tụ, bát ngát thì thủy và sơn được khí nổi nhiều.

Núi cao nước nghiêng dốc, núi ngẩn nước dốc đứng, núi dốc nước đứt, núi loạn nước chia, núi lộ nước ngược, đó là “ngũ hung”.

Đầm ao không nguồn; ruộng đồng chật hẹp; khe rãnh ngập cạn; bãi bờ chìm, nổi; vực chằm dịch chuyển, cũng là “ngũ hung”.

Tuy nhiên, cần phải nói rõ là quan niệm về côn luân và sơn thủy trong thuật phong thủy phản ánh nhận thức mấy ngàn năm của các bậc tiên triết còn thầy phong thủy mượn nó dùng để bổ sung cho mình thậm chí còn xuyên tạc.