Xem Ngay: Đảo Trượng Và Chọn Giờ Trong Thuật Phong Thủy, Cực Hấp Dẫn

39

Nói đến việc lập huyệt không thể không nhắc đến hai thuật ngữ đảo trượng và chọn giờ. Có thể bạn sẽ suy luận được ý nghĩa của chúng khi nhìn thấy, tuy nhiên với thuật phong thủy sẽ có những nội dung liên quan được nêu dưới đây mà bạn nên biết. 

1. Đảo trượng – Đảo trượng và chọn giờ

1.1. Đảo trượng là gì?

Đảo trượng là chuẩn tắc có liên quan đến việc lập huyệt hạ quan (tài).

Đảo trượng yêu cầu các thế lấy từ nguồn nhập thủ, tinh thin (sao) mạch lạc…, thuận theo tình, không ngược lại lý khiến cho trước sau trái phải phù hợp với thiên nhiên.

1.2. Các loại đảo trượng – Đảo trượng và chọn giờ

Thuận trượng (trượng thuận) phàm long thế chậm chạp, mạch nhỏ mà khuất khúc thì dùng thuận trượng, đối chính (diện) nhập mạch, cắm vào trong thuận thê’ tới mà phóng quan (tài).

Nghịch trượng (trượng ngược) phàm long thế hùng tráng, khí mạch gấp cứng thì dùng nghịch trượng để tránh cái khí nhọn sắc.

Ngoài ra hãy còn xúc trượng (rút trượng), xuyết trượng (vá trượng) xuyên trượng, ly trượng (rời), một trượng (mất) một trượng, khai trượng (mở), tiệt trượng (cất), đốn trượng (chặt) phạm trượng v.v… đều là cách xử lý quan hệ giữa mạch tới và vị trí huyệt.

>>> Xem ngay: Bí kíp thần thánh về bài trí văn phòng theo phong thủy, tại sao không?

2. Chọn giờ – Đảo trượng và chọn giờ

2.1. Chọn giờ trong phong thủy

Thầy phong thủy lấy xem tướng đất làm chủ yếu kiêm cả chọn giờ, chọn giờ cúng là một nội dung và tiết mục trọng yếu trong thuật tướng đất.

Phong thủy rất coi trọng chọn ngày.

Bài “Tuyết sơn phú” nói : “Núi khe có một đốt phụ trợ nhỏ, không giảm phúc dày của chân long, năm tháng có một đầu mà mất, ngược lại điềm lành không phải đất lành”.

Y muốn nói chọn giờ không thỏa đáng sẽ làm ảnh hưởng đến độ lớn bé nhiều ít của sự tốt lành.

Có chọn giờ tốt mới phát được phúc, bằng không phúc sẽ nằm chìm trong đất.

Theo cách nhìn của thầy phong thủy “long mạch, huyệt lành” là “vật chất”, “giờ, ngày, tháng, năm” là “tinh thần”, đá có vật chất phải có cả tinh thần, thiếu mốt vế là không được.

Thậm chí thầy phong thủy còn cho rằng, chọn giờ còn có thể bổ khuyết được sự khuyết hãm của địa hình.

2.2. Căn cứ của việc chọn giờ – Đảo trượng và chọn giờ

Những căn cứ của việc chọn giờ là gì ?

Trước hết có thể từ hai chữ ”kham dư” mà khảo sát. “Kham” là đạo trời, “dư” là đạo đất, kham dư là đạo của trời đết, thuật kham dư là thuật phối hợp cho tốt đạo trời với đạo đất.

Mà muốn phối hợp được tốt thì phải chọn giờ tốt.

2.3. Phương pháp chọn giờ – Đảo trượng và chọn giờ

Phương pháp các thầy phong thủy dùng chọn giờ rất nhiều, nội dung vô cùng phức tạp, xin thử giới thiệu vài kiểu :

2.3.1. Tòng (theo) phép Thìn

Là phương pháp tuyển chọn theo thần sát cát, hung, về phương diện thời gian thì có “niên gia”, “nguyệt gia” và “nhật gia, “thời gia’’ làm thần sát.

Vì thời gian không giống nhau mà không gian cũng tạo thành “sơn gia” lành dữ.  

2.3.2. Phép lộc mệnh

Tức là phép “tạo mệnh, cho rằng người có bát tự (tám chữ – theo mê tín cổ thì dùng thiên can địa chi biểu thị cho nảm, tháng, ngày, giờ sinh của con người phối hợp vđi nhau thành tám chứ và căn cứ vào 8 chứ đó để đoán sô’ mệnh tốt xâu – ND chú).

Việc chôn cất cũng phải chiếu theo tám chứ đó, nếu chiếu theo thì sẽ được phú quý.  

2.3.3. Phép thiên đinh

Còn gọi là phép “thất chính tư dự trạch nhật” (chọn ngày 7 chính 4 dư). T

hiên tinh có thất chính và tứ dư, “Thiên thùy gia, địa thành hình” (trời chiếu nhà đất thành hình) trời đất phối hợp với nhau.  

2.3.4. Vận khí pháp (phép vận khí)

Lấy mô thức 5 vện và 6 khí một chu kỳ để quy định sự biến thiên của khí hậu, sự lành dứ của điềm ứng theo.  

2.3.5. Tam thức pháp

Dùng kỳ môn độn giáp của nhà binh, phép lục nhâm nhị truyền tứ khóa và thái ất thần số hợp với nhau gọi là tam thức, tam thức hợp nhất hóa thần.

Tóm lại, theo phong thủy thì cả đảo trượng và chọn giờ đều là việc có thể cải biến được số mệnh con người, khiến người ta con cháu đầy đàn, của cải như nước đỗ đạt vinh hiển.

Bình luận

Bình luận

Đánh Giá
Chia sẻ