Bí Kíp Điểm Huyệt Trong Phong Thủy, Ngay Cả Chuyên Gia Cũng Khó Biết

65

Khi tìm hiểu thuật phong thủy, chúng ta sẽ vô tình nhìn thấy điểm huyệt là thuật ngữ được nhắc đến khá thường xuyên. Vậy điểm huyệt trong phong thủy là gì? Nó có nội dung gì? Hãy cùng bài viết dưới đây tìm hiểu về vấn đề trên.

1. Điểm huyệt trong phong thủy là gì?

1.1. Huyệt là gì?

“Huyệt”, nguyên nghĩa là “thổ thất” (phòng của đất).

“Kinh thi – Đại nhá cẩm” nói : “Cổ Cồng Đán cha, đào bới đào huyệt không có gia thất”.

Huyệt có hang lỗ, sào huyệt, huyệt mộ, huyệt châm cứu… với các ý nghía khác nhau.

Thầy phong thủy coi huyệt là đất chôn người chết hay chỗ ở người sống. Thầy phong thủy nói huyệt tà do trời, đất sinh ra, là có long sinh tồn nên huyệt cũng có sinh thành.

1.2. Huyệt tốt – Điểm huyệt trong phong thủy

Huyệt ra sao thì tốt ?

Trước hết là phải thật long. Xem đất trọng ở chọn huyệt, chọn huyệt trọng ô thẩm xét long. Thật long tất kết huyệt.

Thứ hai xem minh đường long hổ, thủy khẩu la thành, phải sắp xếp có oai phong. Phàm hướng (phía trước) của sơn thủy là cái thật, đằng lưng sơn thủy là cái giả, phong đàng, thủy nghịch, khí tụ là chỗ phong thối, thủy đấng (tràn lan) khí tán là chết.

Long nghịch thủy phương (vuông vắn) thành long, huyệt được thủy ở sa nghịch.

>>> Xem thêm: Bật mí cách kiểm soát năng lượng như chuyên gia phong thủy trong vòng 5 phút

1.3. Điểm huyệt trong phong thủy

Thầy phong thủy cho rằng điểm huyệt là một việc cực kỳ khó.

Ba năm tìm huyệt, 10 năm điểm huyệt. Long mạch miên man mà huyệt trường lớn không quá mấy chục trượng, nhỏ chỉ một vài trượng, từ đó mong tìm ra một cái huyệt 8 thước (ta) quả không phải dễ.

Điểm huyệt là một khâu cực trọng yếu trong thuật tướng đất; xem qua long mạch và minh đường xong thì phải điểm huyệt, điểm huyệt sai thì thành công cốc.

Sách “Huyên Nữ thanh nang hải giác kinh” quyển 3 “Điểm huyệt” bảo : “Phép định huyệt như người có “khiếu” (khiếu là lổ, theo quan niệm sinh lý nhân thể xưa người có 7 ”khiếu” – ND chú) phải xét kỹ âm dương, học kỹ hình thế nếu chỉ sai một phân một ly thì chệch xa ngàn dặm, trừ phi vô phúc âm phù, hạ xuống là gây họa ập đến, há chẳng nên cẩn thận !”.

2. Sự ảo diệu của điểm huyệt trong phong thủy

“Hải giác kinh” cũng bảo : “Điểm huyệt không cách khác, chỉ là lấy được khí ra, thu được khí đến mới là điệu thủ (tay giỏi).

Nếu biết được thời, cắt dọc xén ngang, cắt ngang xén dọc, tự là mắt sáng. Nếu làm theo, bắt chước, theo dạng vẽ quả bầu, đến bao giờ được được !”.

Như thế muốn bảo phải tùy cơ ứng biến, không thể ăn tươi nuốt sống thì khéo quá hóa vụng.

Hải giác kinh đặc biệt nhấn mạnh vào tính linh hoạt và tính giác ngộ, tiếp theo lại bảo : “Hình của sơn xuyên (núi khe) chẳng ngoài vuông, tròn, gẫy, thẳng; thế của sơn xuyên không ngoài xa, gần, cao, thấp; thế của sơn xuyên không ngoài thủy (nước) tuyền (suối) đất, đá.

Biến của sơn xuyên không ngoài toán, chia, đi, lại; tình của sơn xuyên không ngoài sinh, khắc, chế, hóa.

Mà cái chỗ tinh vi, tuy vạn biến khó mò đến cùng nắm được cơ hội, cơ hồ chỉ một tiếng có thể phá sạch.

Người xưa muôn vạn lời đều vì sự “vị ngộ” (sẽ giác ngộ), thiết pháp từng thấy được từ trong đầu óc, tức gọi là phép tiện lợi thì cũng là lời vô dụng”.

Có thể thấy, sự ảo diệu là từ trong đầu óc, có đầu óc thì có ảo diệu !\

Tóm lại, điểm huyệt trong phong thủy được cho là có vai trò quan trọng và không thể không thực hiện. Tuy nhiên, việc này có thời gian chờ rất lâu và muốn thực hiện phải tuân theo một số yêu cầu.

Bình luận

Bình luận

Đánh Giá
Chia sẻ