Cảnh báo: Top 3 Nội Dung Cực Sốc Về Hình Thế Trong Phong Thủy, Bạn Có Biết

68

Hình thế trong phong thủy là chỉ địa hình, địa thế trong thuật tướng đất. Hình và thế có chỗ khác nhau. Vậy khác nhau chỗ nào? Hãy cùng bài viết sau đây làm rõ hai vấn đề này.

1. Sự khác nhau giữa hình và thế – Hình thế trong phong thủy

Thầy phong thủy cho rằng ngàn thước là thế, trăm thước là hình; hình nhỏ hơn thế, thế Iớn hơn hình.

Thế là cảnh xa, hình là cảnh gần. Hình là sự tích (tụ) của thế, thế là sự tôn sùng của hình.

Có thế thì sau có hình, có hình thì sau biết thế. Thế lập trước hình, hình thành sau thế.

Hình trú ở trong, thế trú ở ngoài. Hình được ứng thế, thế được hình. Thế cứ ở hình, hình cứ ở (tinh) tế.

Thế gánh mà hình không ở hình đi mà huyệt không kết. Thế như thành quách tường lúy, hình như lâu đài nhà cửa.

Hình như mỏm núi chơ vơ, thế như triền núi nhấp nhổ. Xét thế khá khó, xem hình hơi dễ.

Từ to đến nhỏ, từ thô đến tinh, từ xa đền gần. Thế tới là gốc hình ở là ngọn. Trái> phải, trước,sau, là 4 thế; sơn, thủy, ứng án (ứng là ứng theo, án là đè chặn trước – ND chú) là ba hình.

>>>Xem ngay: Những điều bạn chưa hề biết về các màu trong phong thủy.

2. Phán đoán hình và thế – Hình thế trong phong thủy

2.1. Cách phán đoán

Thầy phong thủy phán đoán hình và thế tốt xấu ra sao ?

Mậu Hy Ung trong “Táng kinh dực” nói : “Thế tới hình dừng, như ngựa phi, như nước sóng. Hình gần mà thế xa, hình nhỏ mà thế lớn.

Phép xét thế, xem đến chứ không xét đi. Xét lớn chứ không xem nhỏ. Xem mạnh chứ không xét yếu. Xét lạ chứ không xét thường.

Xem tập trung chứ không xét phân tán. Xem nghịch chứ không xét thuận”.

Yêu cầu đối với thế là : thế phải (là thế) đi, đi phải xa, xa phải lên. Thế không được ngừng, ngừng tất tới không có gì theo.

Thế phải là thế tới, thế không sợ lộ, thế tất mong tròn, tròn tất thuận.

Đối với hình thì yêu cầu là : Hình khồng mong lộ, lộ thì khí tán mà gió nổi. Hình tất mong tròn, tròn thì khí tụ mà có lưu thông.

Hình không mong đi (hành) đi tất lúc đông lúc tây. Hình tất mong vuông vắn, vuông vắn thì ngay ngắn.

2.2. Lý do phải xem hình và thế như trên

Thầy phong thủy cần phải xem hình và thế như vậy là vì họ cho thế là “lai long” (rồng tới) chỉ có lai long lớn, khỏe, lạ, tập trung, nghịch thì mới mong đem lại vận khí tốt lành.

Nếu “lai long” quá nhỏ, quá yếu, quá bình thường, quá chia nhiều chi nhánh, chạy quá thẳng thì khó mà tạo nên hình tốt.

Hình, thực tế là chỉ một góc của hoàn cảnh. Hình do thế tạo nền, hình lại quyết định sự tốt xấu của huyệt.

Hình phải đầy đặn, thực, có tích tụ, che giấu khí thì mới kết được huyệt tốt. Có huyệt tốt người được chôn mới yên lành, người sống sẽ được phát đạt.

Để được yên lành và phát đạt thì phải chọn được hình đẹp thế đẹp, đó là phép cùng phụ (giúp) cùng thành (công).

3. Quan niệm hình thế trong phong thủy

Quan niệm hình thế cùa thầy phong thủy chủ yếu là ở chỗ xem núi.

3.1. Phân loại thế và long

Núi có 5 thế, 5 thế này dựa vào phương hướng mà chia ra :

 • Long phát ở Bắc chầu nam tới là thế chính.
 • Long phát ở Táy, Bắc làm huyệt, Nam là chầu là thế bên.
 • Long nghịch thủy lên chầu, thuận thủy hạ xuống là thế nghịch.
 • Long thuận thủy xuống chầu, nghịch thủy trở lên là thế thuận.
 • Long quay mình về núi tổ để chầu là thế hôi (ve).

Dựa vào hình trạng tư thế của núi chia làm cửu long :

 • Hôi long : hình thế chờ đón, chầu tông ngó tổ, như rồng vẫy đuôi, như hổ quay đầu.
 • Xuất dương long (rong rời biển) : hình thế đặc biệt, dấu tích quanh coi như thú ra khỏi rừng, như thuyền qua biển.
 • Giáng long (ròng xuống) : hình thế cao đẹp, chót vót, hiểm trở như vào triều ngồi chầu, kìm ngựa mở cờ.
 • Sinh long : hình thế quấn quanh, chi tiết chằng chịt, như ngỏ công (con rết) nhăn nanh, như thắt lưng ngọc, dây bí.
 • Phi long (rồng bay) : hình thế bay lượn tập trung, mau lẹ xa đưa, như diều bay ưng liệng, hai cánh giang rộng, loan bay phượng múa, đồi cánh ôm ấp.
 • Ngọa long (ròng nằm) : hình thế như ngồi xổm, yên ổn đình huỳnh, như hổ ngồi, voi đứng, trâu ngủ, tê (giác) nằm.
 • An long (ròng ẩn) : hình thế đủ đầy, mạch lý kéo dài, như tay tiên nổi sắp như mở “cáo” (một loại văn cổ : Bình Ngô đại cáo – ND chú) như trải thảm.
 • Đằng long (rồng bay) : hình thế cao xa, hiểm trở, mênh mông, như bầu giếng đón trời, bầu vàng thịnh lộ.
 • Lĩnh quân long (dẫn đất đàn rồng) : hình thế dựa tùy, dày đặc hợp lại như hươu chạy dê phi, cá lội, câu bay.

3.2. Nhận xét về quan niệm hình thế trong phong thủy

Một số phân loại như vậy chưa kể hết được sự phức tạp, mơ hồ, lòng thòng, lúng túng.

Thế mà nhà phong thủy dựa vào đây để làm căn cứ phân loại huyệt chọn, nghiệp đoán dữ lành, như vậy thế tất họ phải sa lầy vào vực sâu duy tâm chủ nghĩa.

Cần phải thấy quan niệm hình thế của nhà phong thủy cũng chọn dùng phương pháp tư duy có quan hệ hữu cơ, biến hóa dựa dẫm mà đây lại ià phép biện chứng đơn giản có thể lấy được.

Nhưng động cơ và mục đích của họ là muốn đạt được “địa lý” tốt, dùng nó để che chở cho người sống thì đây lại là sự bóp méo và làm mất ý nghĩa thực của phép biện chứng.

Chúng ta phải thấy chỉ có khoa học địa chất mới có thể giúp chúng ta nhận thức chân chính về địa hình địa thế ở nước ta.

Trên thực tế, hình thế trong phong thủy không có cơ sở chắc chắn. Bởi các nhà phong thủy đã sai phạm ngay từ phương pháp và tư duy nên không bao giờ họ có thể giải thích một cách khoa học về địa hình địa thế được.

Bình luận

Bình luận

Đánh Giá
Chia sẻ