Top 3 Sai Lầm Về Thái Tuế Trong Phong Thủy Mà Nhiều Người Mắc Phải

19

Tục ngữ có câu : “Hoa Hoa thái tuế” và “Chớ động thổ trên đầu Thái tuế”. Vậy theo bạn, Thái tuế trong phong thủy là gì? Nó có những nội dung gì? Và tại sao lại có câu tục ngữ trên. Nếu bạn chưa biết, hãy theo dõi bài viết dưới đây nhé.

1. Thái tuế trong phong thủy là gì?

Truy tận nguồn gốc thì thái tuế vốn là tên một vì sao có từ cổ đại.

Thái tuế và Tuế tinh đối ứng nhau. Tuế tinh là Mộc tinh.

Người xưa nhận thấy Tuế tinh mỗi 12 năm là một chu thiên (thực tế chỉ có 11,68 năm) do đó chia Hoàng đạo thành 12 phần.

Phần có Tuế tinh gọi tên có chữ Tuế, cộng lại 12 tên Tuế : Thọ tinh, Đại hỏa, Tích mộc, Tinh kỷ, Huyền hạo, Thú tứ, Giáng lâu, Đại lương, Thực chẩm, Thuần hỏa, Thuần vĩ.

Vì trong sách “Quốc ngữ” có chữ “Tuế đại Thuần hỏa”, ‘Tuế tại Tinh ký” là ghi chép theo cách chia ở trên.

Phương hướng vận hành của Tuế tinh là từ Tây sang Đông, lại đem Hoàng đạo chia thành 12 chi, phương hướng là tương phản vừa đúng nên người xưa mới giả thiết ra 12 vi Thái tuế.

Hướng của Thái tuế với sự vận hành thực tế của Tuế tinh là phương hướng vận hành ngược chiều nhau vì vậy người xưa đem mỗi bộ phận có Thái thuế hàng năm lại dùng tên để gọi.

Như Thái tuế ở Dần gọi là Nhiếp Đề Cách, ô Măo gọi là Đơn Ư. Về sau lại đem phối hợp với 10 tuế dương tổ hợp thành 60 can chi dùng để chỉ năm.

2. Chù kỳ của Thái tuế trong phong thủy

Thái tuế 12 năm chạy một vòng chu thiên vừa đúng phối hợp với phương vị của 12 địa chi.

Gặp năm Giáp Tý thì Giáp Tý là Thái tuế. Gặp năm Ất Sửu thi Ất Sửu là Thái tuế, cứ thế mà suy loại đến năm Quý Hợi thì dừng.

>>> Xem ngay: Tiết lộ kinh ngạc về mối quan hệ giữa đồ đạc và cấu trúc của vườn theo phong thủy mà bạn nên biết

3. Quan niệm về thái tuế trong phong thủy

3.1. Thái tuế đúng phương vị là hung tin

Quan niệm phong thủy cho rằng, sao Thái tuế mỗi năm về đúng phương vị là làm hung tinh (sao dữ), nếu trong năm đó động thổ xây dựng nhà cửa đúng phương vị đó hay chôn cất cùng phương vị thì sẽ gặp nhiều tai họa.

Quan niệm này sinh ra từ sớm, từ thời trước Tần.

Sách ”Tuân tử – Nho hiệu” chép rằng : “Vú Vương chém Trụ, ngày hành hình binh kỵ Đông Nam mà đón Thái tuế”.

Đoạn ghi này có ý nói là ngày Vú Vương phạt Trụ chính là ngày mà nhà binh kiêng. Lúc đó có đại thần khuyên : “Tuế ở phương Bắc chớ nên đi đánh Bắc”.

Vũ Vương không nghe kết quả ngược lại với Thái tuế, quân Vũ Vương chạy tới sông Phàm Thủy.

Nước sông Phàm lên mênh mông đến giữa dòng sông, nước sông nổi sóng lớn. Tiết trời trở lạnh, ngày đêm mưa rả rích lòng quân dao động.

May nhờ có các thần (thánh) tới giủp đỡ, đổi dữ ra lành, diệt được Thương Trụ.

3.2. Quan niệm về thái tuế trong phong thủy thời Hán

Đến đời nhà Hán, việc cấm kỵ đối với Thái tuế càng thịnh hành.

Vương Sung về vấn đề này đã viết “Luận hành – Nan tuế” thuật lại rằng : “Sách cổ “Di si pháp” nói : “Dời Thái tuế dữ, cõng Thái tuế càng dữ” 

Dời Thái tuế (để Thái tuế) tên gọi là “Tuế hạ”, cõng Thái tuế (phụ Thái tuế) tên gọi là “Tuế phá” đều là dữ cả.

Giả như Thái tuế ở Giáp Tý, người thiên hạ đều không được dời đi Nam Bắc, xây nhà cưới gả đều tránh cả; chỉ dời đi Đông Tây, nếu di tứ duy như vậy theo tướng đều lành cả.

Như thế chả là đã động tới Thái tuế, đã chẳng phải là “để Thái tuế” bị xung là gì !”.

Các nhà phong thủy đời sau rất tôn sùng nghiêm khắc cái quan niệm này. “Thổ phong lục” nói : “Thuật gia (chỉ các phong thủy * ND chú) lấy Thái tuế làm đại tướng quân người đông thổ, di dời đều phải tránh phương này !”.

Tóm lại, Thái tuế trong phong thủy không đủ để tin và cũng chầng đáng sợ nên lại càng chẳng đáng kiêng ky gì. 

Bình luận

Bình luận

Đánh Giá
Chia sẻ