Ngỡ Ngàng Với Những Điều Ít Ai Biết Về Thành Môn Trong Huyền Không Học

56

Thành môn là nơi then chốt để khí tiến vào huyệt, là 2 bên đầu hướng. Nó có 2 loại đó là Thành-môn chính và Thành-môn phụ (còn gọi là chính mã và tá mã). Bài viết dưới đây sẽ làm rõ về vấn đề này trên nhiều khía cạnh.

1. Bí quyết thành môn

Bí quyết Thành-môn là phép phụ trợ cho việc tọa sơn lập hướng.

Nếu hướng lại có 2 bên hướng phụ trợ thì hướng tốt lại tốt hơn mà hướng không tốt thì lại được trợ giúp nên trở nên khá.

Vì vậy mà nếu có thể dùng bí quyết này để tìm Thành-môn và nếu có thể khiến cho khí của Thành-môn được vượng thì có được sức phụ trợ rất tốt cho sự phát đạt.

Ðiều cần ghi nhận là khí dựa trên hướng tức là dựa lên Cửu-tinh về hướng của các cung chứ không dựa trên tọa tức là khi khí của Thành-môn là Thoái, Suy hoặc Tử thì nếu gặp thủy sẻ càng xấu hơn.

2. Các vị trí của 

Cách định các vị trí của các thành môn là: 2 cung bên cạnh cung về hướng.

Như nhà tọa Ngọ hướng Tý thì hướng ở cung Bắc (Khảm). Như vậy 2 cung bên cạnh hướng là các cung Tây-bắc (Càn) và Ðông-bắc (Cấn)…

Thành-môn chính là cung hợp với cung hướng tạo thành một trong các cập số sinh thành của Tiên-thiên Bát-quái.

Ta có, khi:

  • Cung hướng là Bắc (Khảm) = 1 thì cung Thành-môn Tây-bắc (Càn) = 6 hợp lại là 1 và 6 là Nhứt Lục. Tây-bắc là Thành-môn chính. Trong khi cung Thành-môn Ðông-bắc (Cấn) = 8 là Nhứt  Bát là cập số không thuộc các cập số của Hà-đồ thì Ðông-bắc có thể được coi là cung Thành- môn phụ nếu cung này có thể thu được vượng khí.
  • Cung hướng là Ðông-bắc (Cấn) thì cung chính là cung Ðông (Chấn) và cung Bắc (Khảm) có thể là Thànhphụ.
  • Cung hướng là Ðông (Chấn) thì cung chính là cung Ðông-bắc (Cấn) và cung Ðông- nam (Tốn) có thể là Thành phụ.
  • Cung hướng là Ðông-nam (Tốn) thì cung chính là cung Nam (Ly) và cung Ðông (Chấn) có thể là Thành phụ.
  • Cung hướng là Nam (Ly) thì cung chính là cung Ðông-nam (Tốn) và cung Tây-nam (Khôn) có thể là Thành-môn phụ.
  • Cung hướng là Tây-nam (Khôn) thì cung là cung Tây (Ðoài) và cung Nam (Ly) có thể là cung Thành phụ.
  • Cung hướng là Tây (Ðoài) thì cung chính là cung Tây-nam (Khôn) và cung Tây-bắc (Càn) có thể là cung Thành môn phụ.
  • Cung hướng là Tây-bắc (Càn) thì cung chính là cung Bắc (Khảm) và cung Tây (Ðoài) có thể là cung Thành-môn phụ.

Ngày nay, hầu như gia đình nào cũng có những loại giấy tờ quan trọng như sổ đỏ, giấy khai sinh, hay các loại chứng từ nào đó. Với thời buổi hỏa hoạn diễn ra phổ biến như hiện nay thì cất giữ những loại giấy tờ này trong két sắt là một giải pháp tuyệt vời nhất. Khi không may gặp hỏa hoạn thì những chiếc két sắt sẽ giúp cho tài sản cũng như những giấy tờ quan trọng của bạn không bị cháy. Nếu bạn đang có nhu cầu quan tâm về két sắt thì hãy nhấn ngay vào két sắt khách sạn giá rẻ tại két sắt toàn cầu để xem những mẫu két sắt chất lượng nhất.

3. Cách tính sự vượng khí

 Chúng ta đã biết mổi cung có 3 sơn mà các sơn này được sấp theo thứ tự của chiều kim đồng hồ là  Ðịa, Thiên và Nhân mà người ta còn gọi là Ðịa-nguyên-long, Thiên-nguyên-long và Nhân-nguyên- long.

Như vậy cả 8 cung xung quanh Trung-cung có cả thảy là 8 sơn thuộc bộ Ðịa-nguyên-long, 8  sơn thuộc bộ Thiên-nguyên-long và 8 sơn thuộc bộ Nhân-nguyên-long họp thành tổng số 24 sơn.

Khi hướng nằm trên nguyên-long nào thì các môn ở 2 bên phải dựa theo nguyên-long đó mà tính.

Sau đó phải dùng Lường-thiên-xích để an sao các Thành-môn như sau:

  • Dùng số của Vận ở cung Thành-môn đang được tính mà cho vào Trung cung.
  • Tùy theo tính âm dương của các sơn mà dùng Lường-Thiên-Xích thuận hay nghịch để bày bố các sao.

Ðể coi hướng của một cung có thể thu được vượng khí hay không thì phải coi hướng của cung này là Tiến khí, Sinh-khí, Vượng khí, Thoái khí, Suy khí hay Tử khí.

Khí của thành môn là khí thuộc hướng. Khi Thành-môn không thu được khí thì coi như không có Thành-môn này. Tuy vậy, có lúc người ta có thể sửa đổi khí xấu thành khí tốt để tạo thành một Thành-môn tốt.

Phần trình bày ở trên đã cung cấp những kiến thức cơ bản mà bạn cần nắm về thành môn trong thuật phong thủy.

Bình luận

Bình luận

Đánh Giá
Chia sẻ