Xem Ngay: Top 9 Thuật Ngữ Cơ Bản Trong Phong Thủy Mà Bạn Nên Ghi Nhớ

54

Chúng ta thường thấy một số thuật ngữ cơ bản trong phong thủy. Tuy nhiên, chúng lại linh tinh nửa vời khiến người ta mất công giải thích. Dưới đây là một số giải thích đơn giản căn cứ vào hình vẽ sắp xếp :

1. Bát sơn và Bát Phong – Thuật ngữ cơ bản trong phong thủy

Bát Sơn : là Càn, Khôn, Ly, Tốn, Chấn, Đoài, Khảm, Cấn sơn. Đó là lấy bát quái phối hợp với ’’sơn’ để phán đoán sự lành dữ của người ta.

Bát phong : là “phong” của tám phương hướng : trước sau, trái, phải, hai vai, bàn chân. Bát phong chủ trì lành dữ của người ta.

2. Tam nguyên – Thuật ngữ cơ bản trong phong thủy

Phong thủy lấy 180 năm làm một chu thiên, Giáp Tý thứ nhất 60 năm là thượng nguyên, Giáp Tý thứ 2 cũng 60 năm là trung nguyên, và Giáp Tý thứ 3 là hạ nguyên cũng 60 năm. Gọi chung là tam nguyên.

>>> Xem ngay: Những bí mật trong mối tương quan giữa con người và môi trường cảnh quan

3. Hạ thủ sa – Thuật ngữ cơ bản trong phong thủy

Còn gọi là hạ quan, hạ tý. Không kể Đông Tây Nam Bắc, phàm cứ xuất thủy một phương thì đều gọi là “hạ thủ”.

Phàm “hạ thủ” có hạ sa” thì tất có kết tác. Chỉ cần “hạ thủ” một “sơn đâu” (đâu là cái túi) ý nói núi vòng như miệng túi – ND chú) hơn được thượng thù sơn qua là đất kết phát.

“Thủy” chảy trước huyệt đổ sang trái thì bên trái là “hạ thủ”. Trước huyệt “thủy” chảy quy về phải thì bên phải là hạ thủ.

Nếu ở bên tay trái có một sơn nghịch thủy dài đến tận sơn bên phải, “đâu” (túi) nằm ở bên phải sơn thủy.

Nếu tay phải có một sơn nghịch thủy chảy dài đến bên trái, “đâu” nằm ở bên trái sơn thủy.

Đây gọi là nghịch quan, chủ việc phát tài lộc. Nếu hạ thủ sơn co ngắn, “dâu” không quá thượng thủ sơn thì thành giả huyệt. Hạ thủ trùng điệp chặt chẽ tất kết càng lớn. Hạ thủ rộng rải, là đất chẳng nén tìm.

4. Thổ tinh sơn, khai sinh phần và mộc tinh tín

Thổ tinh sơn : Khẩu quyết nói: “Thổ tinh cao, lớn, đầy có dầu, bình phong sống tráu cũng một màu”.

Khai sinh phần : Người chưa chết đã chọn trước chỗ chôn (phần : huyệt chôn – ND chú).

Mộc tinh tín: Khẩu quyết : “Mộc tinh thán vút vạn người kinh, đổ cây ngang đất rõ rành rành”.

5. Thiên bàn

Thiên bàn tức la bàn hoặc gọi là la kinh.

Hồ Trọng Cung đời Tống trong “Vĩ hàng mạn du cảo – Đàm tinh Lâm Hán lưu thuật thi” nói : “Ổng nghèo bán thuật (đây chỉ thuật phong thủy, “thuật” là các ”nghệ’ như bói toán, cúng bái… – ND chú) ổng nghèo như tôi nghèo một phân. Ổng cắp la bàn đi sông biển, tôi ôm nghiên vở lên mây xanh”. (Nghiên : cái nghiên mài mực nho xưa – ND chú).

Còn nữa, Thiên bàn là tương đối với địa bàn. Dùng để chỉ bóng nắng mặt trời.

6. Nguyệt kỵ

Âm lịch ngày 5, 14, 23 hàng tháng lả ngày nguyệt kỵ. Chiếu theo hào tượng và cửu cung từ mồng 1 đến mồng 9 theo thứ tự tiến từ 1 đến 9 cung.

Mồng 5 là trung cung, là cực của tinh vị (vị trí sao), là đất chí tôn, mọi việc đều phải tránh.

Từ mồng 10 đến 18 lại theo thứ tự tiến vào từ 1 đến 9 cung, ngày 14 lại là trung cung. Cùng theo kiểu ấy, ngày 23 là trung cung cũng đều phải tránh.

Ở trên là 9 thuật ngữ cơ bản trong phong thủy. Hãy ghi nhớ vì nó thực sự cần thiết giúp bạn tránh hiểu sai từ.

Bình luận

Bình luận

Đánh Giá
Chia sẻ