Bật Mí Top 5 Điều Bí Ẩn Về Thủy Long Trong Phong Thủy Cực Kỳ Thú Vị

66

Tại sao lại có Thủy Long trong phong thủy? Sơn, thủy là hai “đại thần khí của càn, khôn” có long của núi, thì cũng có long của thủy. Chỉ xem núi không xem nước, đâu được coi là thầy phong thủy tốt ! Các thầy phong thủy đá nói như vậy.

1. Thủy long trong sách cổ

Quyển 3 sách “Quản thị địa lý chỉ mông” đã giới thiệu rất hùng hồn cho “thủy long” của nước ta : “Long dò tới tổ (tiên), thủy ngược tìm nguồn, tìm tổ, để củng cố chỗ quý, để nhập thư mà hưng tông, đi ngược tìm nguồn là đặc biệt nghiêm cẩn.

Phàm mở miệng là quay về nguồn, Bắc lấy Hà, Phần làm tông (Hà : sỏng Hoàng Hà, Phần : sông ở tỉnh Sơn Tầy – ND Chú), Đông lấy Giang (tức sông Trường Giang, Dương tử Giang – ND chú) biển làm tông.

Tây lấy Xuyên, Lạc (Xuyên : tỉnh Tứ Xuyên, gọi tắt; Lạc : tên sông ở tỉnh Thiểm Tây – ND chú), Nam thì lấy Mân, Chiết làm tông. Về sơn không nhận quý một mình làm tông, còn thủy cũng có tổ tông cả.

Sông Hà (Hà Thủy) ra từ núi Côn Luân, sông Phần từ (tỉnh) Thái Nguyên núi Tấn Dương; sông Giang từ Manh Sơn, Lạc Thủy từ Chủng Linh, Chiết Thủy từ Ngọc Sơn huyện Hấp”.

Cách đề xuất này tuy chưa thật chính xác nhưng cũng khắc họa nên thủy thế ở Trung Quốc có “lai long khứ mạch” (long tới, mạch đi) ra sao.

>>> Xem ngay: Tuyệt đỉnh các đặc điểm đồ gia dụng bằng sắt và kính mà bạn chưa biết.

2. Thủy long trong phong thuỷ

Thầy phong thủy lại cho rằng thủy của thiên hạ chỉ có “thủy” của Hoàng Hà là bắt nguồn xa nhất nhưng nước sông hùng hổ chảy lên, tạo hóa không thể đoán bừa được.

Nước sông bốn mùa đục ngầu, năm trăm năm chợt trong, ứng với “minh chủ” (quan niệm xưa, chí người lãnh tụ – vua – sáng suổt mới – ND chú) ra đời.

Đây là quan điểm về tuần hoàn luận trong lịch sử.

Họ còn cho rằng Trường Giang có bốn con đường nước dài dạc, thế nước mênh mông, chín khúc quanh co, do đó Nam Kinh thành nơi đô hội của thiên hạ.

Đây lại là quan điểm mang tính quyết định luận trong địa lý. Không hiểu nguyên nhân thế nào tại sao đoạn từ Nghi Xương đến Vũ Hán lại uốn cong như vậy mà tại sao Vũ Hán không có thể trở thành nơi đô hội.

Mà Trường Giang một mạch chảy xiết không dừng ỏ Nam Kinh cũng không hề ngoái lại mà Nam Kinh vẫn cứ thành cố đổ của Lục Triều (gồm các triều đại thay nhau là Ngổ, Đồng Tấn, Tống, Tề, Lương, Trần sau thời Thục Hán – Tam quốc, còn gọi là Nam Triều, từ nãm 222-589 – ND chú).

3. Quan hệ giữa sơn long và thủy long trong phong thủy

Sơn long và thủy long có quan hệ gì ? Núi có chạy có dừng, nước chia hướng rẽ, thêm vào thì tới, tới nơi thì hội tụ.

Tìm long điểm huyệt, trước hết phải xem thế nước. Phép xem nước thì phàm giữa hai dòng nước chảy thì phải thấy núi.

Nước tụ tức long ở tận cùng, nước giao nhau là long ngừng. Nước bay trôi thì sinh khí tán, nước đọng lại thì nổi khí tụ.

Thủy là huyết mạch của long, là ngoại khí của huyệt. Long không có thủy đưa thì chẳng làm sao mà tới được, huyệt không có thủy làm giới hạn làm sao mà dừng (thành huyệt) !

Phàm thuộc long huyệt, phải dựa vào đầu đuôi dòng nước mà chứng tỏ ứng nghiệm. Sơn quản số người, thủy quản tiền tài, sơn thủy cùng tạo phúc cho người, ở đây, thủy tức là thủy long, còn long tức sơn long.

4. Các loại thủy hợp sau khi tụ lại – thủy long trong phong thủy

Thủy long có chia, có hợp, có tụ. Thủy tự hợp trước huyệt 1 phần, đến long hổ giao nhau hai phân hợp, nơi sơn (núi) thiếu tổ hợp 3 phân.

Hợp nhỏ gọi là tiểu minh đường, hợp lớn gọi là đại minh đường. Thủy hợp mà tụ lại thì có nhiồu loại rất là phức tạp như :

  • Thái cực huân thủy : nhìn xa thấy có, nhìn gần thấy không, quầng tròn ẩn hiện chập chờn.
  • Thiên tám thủy : huyệt ở trước chính giữa minh đường nơi thiên tâm, có thủy tích tụ không cạn.
  • Chân ứng thủy : thủy ở trước huyệt ứng chân long kết phát.
  • Duyên trứ thủy : bốn phía huyệt tích thủy.
  • Triêu hoài thủy : thủy từng tầng nhập vào lòng huyệt.

Ngoài ra còn tụ diện thủy, vệ thân thủy, xuyên tý thủy, cót cước thủy, lâm đầu thủy, quyển liêm thủy, lộ tai thủy, giao kiếm thủy, lưu nê thủy, phân lưu thủy, cung bốc thủy,… kể không xiết.

5. Thủy thành – Thủy long trong phong thủy

Thủy cổ thủy thành (thành nước). Thủy thành là thành lấy thủy theo kiểu cách.

Thủy thành cổ tác dụng ở giới hạn thủy, khiến long khí không tản mạn. Thủy thành là cửa nhà cho long huyệt, hình gốc bất nhất.

Thủy thành chia ra làm ngũ thành : Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, đều có dữ lành.

Khẩu quyết phong thủy nói ; “Ôm thành cong cong là Kìm thành, chuyển tròn giống như xoay theo hình, chẳng những vinh hoa cùng phú quý, cả nhà hòa thuận thọ, khang, ninh.

Khuất khúc dây cung, hiệu thủy thành. Bòi hồi nhà cũ tựa đa tình, quý nhân triều đường quan cực phẩm, đời đời gia thế nổi thanh danh.

Dốc gấp chảy xuôi, hiệu Mộc thành, thế như tên bắn quả chẳng lành. Giặc giã loạn ly người chết trẻ, nghèo nàn khốn khổ kiếp lênh đênh.

Tan nát nhọn xiêu, hiệu hỏa thành, hoặc như đao kiếm vút đua tranh, càng kiêm chảy xiết thanh ào ạt, thành đẹp tìm đâu ở chốn này !

Vuông vắn tròn bằng hiệu Thổ thành, có lành có dữ phải phân minh, véo von trầm bổng là nơi đẹp, tranh chảy gầm gào : giặc chớ khinh”

Tuy nhiên, vẫn còn những nội dung về thủy long trong phong thủy được lưu giữ trong sách cổ. Song, một số nhà phong thủy không có hiểu biết đã biến tấu nó thành nhiều phiên bản lệch lạc.

Bình luận

Bình luận

Đánh Giá
Chia sẻ