Giải Mã Tứ Tượng Trong Phong Thủy Một Lần Và Mãi Mãi Trong 5 Phút

153

“Tứ tượng” là một từ bắt đầu có từ “Dịch – Hệ từ” khi nói “Thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng”. Tứ tượng trong phong thủy  là thái dương, thái âm, thiếu dương, thiếu âm.

1.  Tứ tượng trong thiên văn học

Các nhà triết học cổ trong thiên văn học cũng có từ “tử tượng” chẳng qua ở đây với khái niệm tứ tượng trong “Dịch” hoàn toàn khác nhau.

Các nhà triết học cổ khỉ quan sát tinh tú đã chọn ra 28 ngôi sao ở gần đường hoàng đạo và xích đạo để làm mốc tiêu.

Đông Nam Tây Bấc đều có 7 ngôi, mỗi nhóm 7 ngôi đó quan hệ với nhau tưởng tượng rất giống một loài động vật.

Như ở phương Đông có bảy ngôi Giốc, Cang, Đê, Phòng, Tâm, Vĩ, Cơ. Giốc tựa như sừng rồng, Đê phòng như thân rồng, Vĩ như đuôi rồng, tất cả các sao đó nôi lại với nhau thì giống một con rồng đang tung bay trên không.

Vì vậy các bậc tiên triết (cóc nhà triết học xưa đã quá cố – ND chú) gọi phương Đông là Thương long (thương = mầu xanh, bao gồm cả mầu lam và lục – ND chú).

Phương Nam cũng có 7 ngôi là Tình, Quỷ, Liễu, Tinh, Trương, Dực, Chẩn.

>>> Xem ngay: Ngả ngửa với những sự thật đáng kinh ngạc về gương soi theo thuật phong thủy

Liễu tựa mỏ chim, Tinh như cổ chim, Trương là đầu vai, Dực là cánh… tất cả nối liền lại thì giồng như con chim đang dang cánh bay vì vậy các nhà tiên triết đặt tên cho phương Nam là Chu tước (chim sẻ đỏ).

Ngoài ra, phương Bắc có Đẩu, Ngưu, Nữ, Hư, Nguy, Thất, Bích, 7 ngôi sao giống như con rùa đang chầm chậm bò. Vì phương vị ở phía Bắc nên xưa gọi là Huyền.

Vì thần có vẩy nên xưa gọi là Vũ, tên chung là Huyền Vũ.

Phương Tây có các sao Khuê, Lâu, VỊ, Hoa, Chủy, Ngang, Sâm, bảy ngôi hình tượng như con cọp đang chồm về phía trước. Hổ trắng là giống thú dữ to lđn đã gần tuyệt chủng.

Sách “Sơn hải kinh – Tây sơn kình chép rằng ở núi Mạnh Sơn “các thứ thờ rừng đều trắng, như sói trắng, hổ trắng”.

Bốn loại động vật kia lấy làm hình tượng cho sao gọi là tứ tượng, còn gọi là tứ linh.

>>> Bạn đang muốn tìm nhà cho thuê Đà Nẵng mà vẫn chưa biết thuê chỗ nào thì hãy xem ngay cho thuê nhà đà nẵng với chất lượng và giá tốt nhất

2. Tứ tượng trong phong thủy làm phương vị

“Tứ tượng” lấy làm phương vị, trước thời Tần, sách “Lễ ký – Khúc lễ” có ghi : “Đi trước Chu Tước mà sau Huyền Vũ, bên trái Thanh (cúng gọi là Thương như ở trên – ND chú) long bên phải Bạch Hổ”.

 Ở Sơ” thì: “Trước Nam sau Bắc, trái Đông, phải Tây, Chu Điểu, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ, đó là tên tinh tú 4 phương”.

Ở đây, Chu Điểu cũng là Chu Tước (theo chữ Hán, “điểu” là chim nói chung, “tước” là loài chim sẻ – ND chú).

Khái niệm “trái Đông phải Tây” với khi chúng ta xem địa đồ có khác nhau. Bản đồ bây giờ toàn Bấc trền Nam dưới, trái Tây phải Đông.

Bản đồ người xưa vẽ lại lộn ngược Bắc dưới, Nam trên cho nên mới thành “trái Đông phải Tây”.

Quách Phác trong “Táng kinh” cũng khen ngợi bài này và bảo : “Kinh nói: đất có 4 thế, khí từ 8 phương.

Xưa ”tang” lấy trái là Thanh Long, phải là Bạch Hổ, trước là Chu Tước, sau là Huyền Vũ.

Huyền Vũ chúc đầu, Chu Tước bay múa, Thanh Long uốn éo, Bạch Hổ thuần phục.

Hình thế ngược vậy, phép đáng phá chết. Hổ ngôi là thế ngậm thây, Hồng cuộn là ghép chủ, Huyền Vũ khổng chúc đầu chối bỏ thây, Chu Tước không múa vỗ cánh bay.

Thổ Khuê (cái hốt) lường phương vị, thước ngọc đo độ xa gần. Lấy chỉ vì long hổ, tới dừng vết tích đôi đất, muốn như cánh tay để mà ôm ấp.

Lấy thủy làm Chu Tước, hệ thổi vượng hình ling (thổi : đồ tang, chỉ chết chóc suy bại, vượng : thịnh vượng,chỉ phát đạt, ý nổi bại hay thịnh vượng ứng theo hình thể của thủy ở hướng Chu Tước – ND chú), kỵ nước (thủy) chảy xiết, ấy là buồn khóc”.

Tứ tượng trong phong thủy có ảnh hưởng rất sâu xa trong phong tục dân  gian. Dó đó, việc hiểu rõ về nó là điều cần thiết nếu bạn thực sự quan tâm.

Bình luận

Bình luận

Đánh Giá
Chia sẻ